Yishai Gaster

השפעת העבר הארגוני על ההווה והתהליך הקונסטלטיבי

סתבר שהעבר, באשר הוא, חי ונושם (ולא פעם גם נושף) ונמצא באינטראקציה דינמית עם חיינו העכשוויים ומתוך כך גם העתידיים. לכן, כל תהליך שנעשה אל מולו ואיתו, לא רק שישפיע על יחסינו איתו ושלו איתנו, אלא גם על הקורה אותנו, על ההתנהלות שלנו, על היחסים שלנו עם אחרים ובכלל על הקורה בסביבתנו

טראומה ארגונית

טראומה ארגונית: מיזוג, רכישה, פרוייקט דגל שנכשל, פיטורים של דמויות משמעותיות או כמות משמעותית של עובדים